Cumhuriyet Marşı
Sonsuza dek bağımsız hür olmak amacımız
Çağdaş yönetim, çağdaş nesillerle el ele.
Cumhuriyet, lâiklik her zaman baş tâcımız
Kucaklayıp milleti tükenmeyen sevgiyle.

Cumhuriyet, nuruyla ülkeyi aydınlatan
Sarılalım dört elle, nîmet, cumhuriyete
Cumhuriyet güneştir, doğunca hiç batmayan
Cumhuriyet ebedî sönmeyen tek meşâle.

Sarılıp, Ata’ mızdan mîras tüm ilkelere
Aydınlığı her yönden yaymalıyız ülkeye
Hedef: lâik, kalkınmış, demokratik Türkiye
Önderimiz Ata’ mız, rehberimiz bilimle.

Tâvizsiz, ermeliyiz tükenmez aydınlığa
Bilimle ışık yayıp cehâlet karanlığa
Yeniden örnek olup tükenen insanlığa
Bakarak geleceğe umut ile güvenle.

Dünyada îtibarlı, vâkur, başı dik, mağrur
Olmalıyız. İçimiz dolmalı dâim gurur
Sarmalı kâlbimizi ilk heyecan, ilk şuur
Gitmeliyiz ileri, ilerleyerek fende.

Şehitlerin kanıyla, canıyla filizlenen
Bir emsalsiz hazîne, emellerde közlenen
En mükemmel idâre aranılan, özlenen
Cumhuriyet yaraşır hem yıldız, hem hilâle.

Sarılalım dört elle, nîmet, cumhuriyete
Cumhuriyet, nuruyla ülkeyi aydınlatan
Cumhuriyet ebedî sönmeyen tek meşâle
Cumhuriyet güneştir, doğunca hiç batmayan.Yorumlar
Bu Şiiri Yorumlayın