Göre
Bir ucunda dünyanın
Biri birine tokat attı
- Hey ulan hey!
Öbür ucunda dünyanın
Bir çocuğun ayağına diken battı
- Vay anam vay!Yorumlar
Bu Şiiri Yorumlayın